Başkent AlüminyumBaşkent Alüminyum
Başkent AlüminyumBaşkent Alüminyum

Çevre ve İş Sağlığı Politikamız

Yasalara Uyumluluk

Çevre ve iş sağlığı ile ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre ve iş sağlığı mevzuatlarının güncelliğini sağlamak ve uygulamak.

01

Teknolojik Takipçilik

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde üretim süreci içerisinde çevreye ve insan sağlığına zararları ve doğal kaynak kullanımını en aza indirecek teknolojileri kullanarak doğal kaynakların ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlamak,

02

Politikaları Yaymak

Çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve tedarikçilerimize sürekli eğitim vermek, çevreye ve insan sağlığına karşı sorumluluk bilincini oluşturmak, duyarlılıklarını artırmak.

03

Proaktif Olmak

Üretim süreci boyunca çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikleri önceden belirleyip tüm çalışanlarımız ve alt yüklenicilerimiz için güvenli ve sıfır kaza hedefli bir çalışma ortamı sağlamak.

04

Politika Yönetiminde Devamlılık

Çevre ve insan sağlığı alanında gösterilen performansın artırılması yönünde çevre ve insan sağlığı yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesini sağlamak.

Başkent Alüminyum oluşturduğu çevre ve iş sağlığı politikası ilkelerini kamuoyuna duyuracak ve uygulanmasının takipçisi olacaktır.

05